ASMA’ SAFIR ADAM A.S

(Ladunny & Howariqul Adat) Syeikh Al-imam Ahmad Ibni Ali Al-Buuny menceritakan dalam kitabnya Syamsul Ma,arif Al-Qubro Zuj II hal 250 “ Ketika wafat guruku Syeikh Abu Abdillah As Sibti kemudian mengosongkan orang yang memandikan apa-apa yang ada pada pakaianya, maka aku mendapatkan RIQ’AH atau gulungan dari kertas pada bajunya, lalu setelah selesai memakamkan nya aku membuka gulungan kertas tadi dan aku mendapatkan didalam nya Asma’-Asma’ yang agung seraya aku mengucapkan “ Lahaula wala quwwata illa billahil a’liyyil adhimi wasollallohu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washohbihi wa sallim “ Sesungguhnya aku telah benar-benar meminta Asma’ ini berulang-ulang dari guruku ketika masih hidup dan guruku melarangnya seraya berkata “ Hai Ahmad janganlah ke khawatiran akan ilmu ini mengalahkanmu karena suatu saat ilmu ini akan sampai padamu dengan tanpa susah payah”, Ketika aku memandang pada tulisan yang tertera pada gulungan, maka aku teringat akan perkataan guruku dan aku berkata pada diri sendiri sesungguhnya ini adalah perkataannya seorang RIZALUS SHOLIHIN yang perkataanya adalah di sertai alloh , yang apabila dicermati lisan halnya “ Setelah aku wafat maka ilmu ini akan sampai kepadamu dengan tanpa meminta dan susah payah”, ketika aku merenung memikirkan ucapan guruku seraya melihat RIQ’AH tsb tiba-tiba didalam RIQ’AH ada seseorang yang berkata “Ketahuilah wahai saudaraku apabila seseorang di percaya alloh memegang Asma’ yg ada pada riq’ag ini maka hendaklah dia menjaganya dari orang yang bukan ahlinya ( bodoh/dholim ), karena sesungguhnya Asma’ ini diturunkan beserta Nabi Adam A.S,dan nabi adam selalu memandang Asma’ ini setiap hari seraya mengucapkan “Subhanaka ma a’dhoma sya’nuka wa a’azza sultonuka” . suara tanpa ujud (Hatif) tadi memberitahu Khasiat-Khasiat yang banyak sekali dari Asma’ safir adam ini diantaranya “ wahai saudaraku apabila engkau berjalan di atas air maka kamu tidak akan terpeleset dgn Asma’ ini,jika kamu menghendaki terbang diudara dari satu tempat ke tempat yang lain maka kamu bisa melakukanya dgn Asma’ ini yg agung ,dengan Asma’ inilah para
RIJALUL GHOIB terhalang dari pandangan manusia dan dgn Asma’ in RIJALUL GHOIB menampakkan wujudnya, apabila engkau membacanya lalu membaca

 “ YA KHUDDAMU HADZIHIL ASMA’ IHMALUUNI ILA MAKKAH ALMUSYARROFAH” 

maka sesungguhnya para hoddam asma’ ini akan membawamu ke mekkah seketika begitu juga pulangnya, dan dengan Asma’ yang agung ini kamu bisa mempelajari suatu ilmu dgn cepat yang apabila dipelajari
secara biasa membutuhkan waktu yang sangat lama, karena di dalam asma’ ini terletak Asror berbagai macam ilmu dan Asma’, Dan bagi Asma’ ini mempunyai khasiat-khasiat yang banyak sekali dari segala macam keajaiban-keajaiban .Demikian riwayat Asma’ Safir Adam A.S berikut dibawah ini Asma’ yang dimaksud beserta tata cara lakunya :
 monggo silahkan yach 
Jika ingin mengetahui secara lengkap silahkan kirim email ke
 khumaira786@yahoo.com  atau  khumaira66@gmail.com


Hizib Yasin Merah DelimaKetahuilah sesungguhnya Surat Yasin yang mulia ini dibagi menjadi 7 Ratib / Susunan sesuai dengan 7 hari yang berawal dari hari Minggu, Tiap susunan surat yasin ini juga sangat berkaitan dengan para 7 Raja Malaikat Ruhani Golongan langit maupun Bumi, 7 ayat Surat Al – Fatihah, 28 Huruf Hijaiyah, 7 Asma’ Thahatil Sab’ah, Serta Asmaul Husna, Semuanya di susun dengan surat yasin untuk dijadikan Aurad setiap hari,Susunan yasin merah delima ini saya terjemahkan dari Induknya kitab hikmah yaitu Syamsul Ma’arif Juz 2 halaman 263, Manfa’at serta khasiat dari susunan Hizib Yasin Merah Delima ini tidaklah dapat dibilang dan dihitung, Para pembaca Susunan Yasin ini hendaklah menjaganya dari orang – orang yang bukan ahlinya, karena Rahasia Allah SWT terdapat pada Kitab Al-Qur’anul Karim, Dan rahasia Al –Qur’an terdapat pada Surat Al – Fatihah dan Surat Yasin, Inilah 7 Susunan Agung Yasin Merah Delima.

Silahkan email bagi anda yg menginginkan Hizib Yasin Merah Delima secara lengkap 
cepat la nak minat ye 

Asma' Merkuri Dengan Asma’ Merkurius ini Allah SWT menciptakan penghuni langit ke 2, mereka senantiasa Bertasbih kepada allah SWT dengan Asma’ ini, Dan Asma’ ini mempunyai keta’atan yang luar biaa bagi mereka serta dengan wasilah Asma’ ini mereka dapat berbicara, Maka tatkala anda bembaca Asma’ ini untuk mengundang mereka, Niscaya mereka menjawab dengan kehadirannya dihadapan anda denga ta’at dan mendengar segala perintah anda, Mereka para Khuddam asma’ ini dapat anda perintahkan pada semua keinginan – keinginan yang di ridhai Allah SWT, Kondisi ini dapat terlaksana jika keadan anda ketika membaca Asma’ ini dalam keadaan Suci baik hadas besar ataupun kecil serta suci tempat serta pakaian,  niat dan itikad yang baik, Bermurah hati pada semua ciptaan Allah SWT, Senantiasa mensucikan allah dengan bertasbih, Merendahkan diri anda dihadapan Allah SWT, Senantiasa memohon pertolongan Allah SWT dan selalu bertawakkal kepadanya, Dan inilah Asma’ Merkurius yang dimaksud :

äiq~]  hq~1 ä*~jfE äAp9] @p9] ä6~ç]  äR~Yä6A  ä*~%=i  ä6ç}  äA=6i  éfiã  k~b2eã  ?}?Reã  êã ä}
`Ñä}=ça  @9^%p  `ÑäjAã  'f-  äjA  äjA   ämp8ã<ã   4ã   /fRA däQ   SBfA    SBa   ojfÐ}   pã
c&jÐRe  ot~Y  oi  ga  SN5p  cM<ãp  c%ãpäjA ð `=a:  wQp 

Ya Allahuul ‘Aziijul hakiimu umlii makhrasan, Yabkhan martiitsan Sakhaafii’an, Qabiikhan Quddusun Quddusan Syalmiitsan hayuumin qayyuman awin yadzlamanin kasa’in salsa’in ‘aalin sa’lajin akhin araaduunan saman saman jallat asmaa-uka wa taqaddasa kibriyaa-uka wa ‘alaa dzikrika fi samaawaatika wa ardika wa khada’a kulla man hinna li’adzamatika.

Tafsirnya dengan bahasa Arab :

9}9Feã GÌçeã ã: ä}  cmä2çA 9~.jeã D=Reã ã: ä}  cmä2çA  9~Ri ä}  cmä2çA   Ó9çi ä}  cmä2çA
9~nQ <äç- ga kIä] ä}  cmä2çA  9}=% äje  däRY ä}  cmä2çA
Subhanaka ya mubdi-u, Subhanaka ya mu’iidu, Subhanaka ya dzal ‘Arsyil majiid, subhanaka ya dzal batsyis syadiid, subhanaka ya fa’alu lima turiidu ya qaasima kulla jabbarin ‘aniid.

Ketahuilah wahai saudaraku Allah SWT telah menolongmu, Sesungguhnya asma’-asma’ di atas tadi merupakan satu rahasia dari berbagai macam  rahasia rahasia , Asma’ ini dapat anda pergunakan dengan idzin Allah SWT pada perbuatan2 yang baik seperti : 


Melunakkan Hati,
 Dilaksanakan hajat
Untuk menemui para petinggi / pejabat negara
 Melamar wanita
 Menghadirkan Para Raja Ruhani Bumi


 Dan dari sebagian kekhususan yang ajaibnya adalah, Jika anda tulis Asma’ Mercuri pada kulit kijang atau pada kulit apa saja yang bersih di tulis memakai tinta ja’faran yang di campur misk serta air mawar, Kemudia tulisan tsb anda letakkan di bawah bantal ketika anda tidur maka anda akan di beri kabar tentang yang akan terjadi dalam 1 tahun kedepan kabar baiknya maupun kabar buruknya, dan apabila Asma’ Merkurius ini di tulis pada sebuah cincin yang terbuat dari perak, maka orang yg memakainya akan senantiasa terjaga dari segala macam penyakit, dan jika Asma’ Merkurius ini dulis pada bejana / wadah yang bersih kemudian tulisannya di hapus dengan air yang bersih lalu air tsb anda usapkan pada wajah orang yg kerasukan Jin  Maka terbakarlah jin yg merasukinya.

T A M M A T

Asma' Venus


Asma’ Venus ( Zahrah )
( Asma’ penduduk langit ke 3 )


  Asma’ Venus terdiri dari 30 Asma’ Allah ‘Azza Wa Jalla , Dan dengan Asma’ inilah Allah SWT telah menciptakan para Malaikat penghuni langit ke 3, Dan Asma’ ini merupakan tasbihnya mereka serta di ta’ati dengan ke ta’atan yang luar biasa bagi mereka, asma’ ini dapat anda pergunakan untuk semua apa yang menjadi keinginan anda yang di ridhai Allah SWT, Inilah Asma’ Venus yang di maksud :
ä~s  GÉ DqFÉ  SJjF}  DqE räE äjs  äjs  G~s Dä~sã  ä~sã  GÉ DäÉ DqFÉ DäÉ
ûæ< Öbywi ä} ûmqç~-ã <ät^eã  91ãqeã êã ûeäR% Dqt~s  DqF&æ  r=.æ  r=E  äs ä}  äs ä}  D=É  ä~s

Thasyin Thasyusyin Thasyin Thasyin Ahyan Ahyaasyin haysyin haman haman Syaahin Syusyin yasymash’in thasyuusyin thasyin hayyan hayyan tharasyin ya ha ya ha Syarahin bajarahin bitasyuusyin hayhuusyin ta’ala Allahu Al Waahidu Al Qahharu ajiibuunii ya malaikata rabbi.
Tafsirnya dengan bahasa Arab :

kRneãp   gNZeã  ã: ä}  cmä2çA  läÌfBeãp  Õ?Reã   ã: ä}  cmä2çA  hã=aöã p   dw.eã   ã: ä}   cmä2çA
  hq} ð  _yw6eã  Siä-ä} cmä2çA   $ä~Z5 kfR}  oi ä}  cmä2çA
ûæ<  #~eäR%    =iã ga  r9~æ oi ä} cmä2çA   åä&a  ðr9nQ  ÔE ga  oi ä}  cmä2çA
é2eã <8ä^eã #mã ?Qã  oi ?Q cæ p  =t] oi  =t]ã cæ  `ãqA <8ä] vp `ãqA =sä] vp `=~U 8qçRi  wY
hã=aöã p   dw.eã  p:

Subhanaka ya Dzal jalali wal ikraami, Subhanaka ya Dzal ‘izzati was Sulthani, Subhanaka ya Dzal Fadli wan ni’ami, Subhanaka ya man ya’lamu khafayatis suduuri, subhanaka ya jamii’al khalaaiqi fi yaumin nusyuuri, subhanaka ya man kulla say-in indahu fi kitabin mastuurin, Subhanaka ya man biyadihi kulla amrin maqduurin ta’alayta rabbi pala ma’buuda ghairukawala qahira siwaaka wa la qaadira siwaaka bika uqhira man qahara wa bika ‘azza man u’izza antal qadirul hayyu dzul jalali wal ikraami.

                                                Ketahuilah wahai saudaraku, Allah SWT telah menunjukan kepadamu, Sesungguhnya Asma’ – Asma’ ini merupakan hijab / benteng yang sangat agung dan merupakan cahaya yang memancar yang sangat agung yang dapat membakar setiap ruh dan yang dapat melindungi orang – orang yang di kehendaki dari gangguan arwah2 bangsa langit dan bumi, Dan Asma’ ini dapat melindungi manusia dari semua lawan2 nya baik ghaib maupun dzahir, Maka tidak akan mampu untuk merasuki benteng asma’ ini suatu keburukan baik dari golongan manusia maupun ghaib, anda dapat membaca asma’ ini di tengah tengah para Ahli hikmah, orang2 sakti mandraguna maka akan terbakarlah para khodam2 penolong mereka oleh anda dengan barakah Asma’ ini, perintahkanlah semua Khodam anda agar menempel pada baju anda supaya tidak terbakar dengan Asma’ ini lalu ucapkanlah salam pada mereka, Asma’ ini dapat anda pergunakan untuk :

1.       Mahabbah ( pelet )
2.       Melunakkan Hati ( Asihan )
3.       Merukunkan antara suami dan istri
4.       Di laksanakan semua hajat
5.       Melihat hakekat2 yang di ridhai Allah SWT
6.       Memanggil / mengundang Arwah2 dari berbagai jenis
7.       Melihat  segala perkara2 yang tersembunyi bagaikan anda melihat pada cermin
8.       Mengetahui Ilmu – ilmu Allah Swt yang agung
9.       Membentengi Mu’min / Mu’minat yang anda kehendaki dari segala macam marabahaya
10.   Dan masih banyak lagi khasiat2 nya yang tidak dapat disebutkan 1 per 1
Semua itu dapat anda lakukan jika Asma’ ini anda baca pada tempat yang suci, sepi dari amarahnya manusia dan kebisingan suara – suara , haruslah bersih dari semua keadaan baik tempat, pakaian, badan, Memakan makanan yang halal, serta menjaga lidah anda dari ucapan2 yang sombong, angkuh merasa diri paling utama.
                Maka jagalah wahai saudaraku apa – apa yang telah datang padamu dari berbagai macam rahasia yang terjaga, dan jagalah wahai saudaraku apa apa yang  sampai padamu dari hikmah – hikmah yang mulia, Dan ambillah semua yang ada di hadapan anda dan janganlah engkau meremehkan sesuatu karena sesuatu tsb akan meremehkan mu, dan apa yang ada dalam Ridhanya Allah SWT amalkanlah, rendahkanlah diri anda dengan sifat tadarru’, Dan berpasrahlah pada Allah SWT.

T A M M A T

Template Copy by Anneke Susi | Khumaira66_ANNEKE SUSI |Khumaira66 |KHUMAIRA66 GHAIB